Бизнес английский для взрослых

У всіх нас є різний досвід вивчення мови і часто виникають труднощі, на кшталт, а з чого ж краще почати. Визначення мовного рівня дуже важливий момент у процесі вивчення англійської. Адже, від компетентного тестування залежить чи потрапите ви в групу саме Вашого мовного рівня та наскільки комфортно Вам буде навчатися. Важливо, щоб Вам не було занадто важко чи легко. Саме тому, тестування в Image Education передбачає наявність декількох етапів і складення граматичного тесту - один з них. Заповніть, будь ласка, форму та переходьте до онлайн тестування.

Тест призначений для осіб від 18 років.
ФИО
Неверный ввод

Телефон
Неверный ввод

E-mail
Неверный ввод

 
Бизнес английский для взрослых

Зараз Ви бачите перед собою тест для визначення рівня знань англійської мови. Тест починається з простіших запитань, які поступово ускладнюються. З поданих варіантів відповідей можливий лише один правильний варінт.

Для того, щоб отримати точний результат і потрапити в групу свого мовного рівня, просимо Вас не вгадувати відповіді і пропускати ті питання, відповіді на які Ви не знаєте. Ви можете припинити виконання тесту на тому етапі, коли відчуєте, що далі Вам складно і Ви не розумієте більшості запитань. У такому випадку просто натисніть внизу сторінки «відправити тест».
Бажаємо Вам успіхів!


Виберіть правильну відповідь на кожне запитання.

1 _____are from England.
Неверный ввод

2 I_____a doctor
Неверный ввод

3. _____ they friends?
Неверный ввод

4. He _____ a good driver.
Неверный ввод

5. _____ a book on the table.
Неверный ввод

6. I _____ in a big house.
Неверный ввод

7. Susan _____ work in a museum. She is a doctor.
Неверный ввод

8. They _____ work in a bank.
Неверный ввод

9. I _____ tennis tomorrow.
Неверный ввод

10. What is she going to do next month?
Неверный ввод

11. He _____ go swimming.
Неверный ввод

12. I can see a street and a lot of people. What _____?
Неверный ввод

13. He _____ late yesterday.
Неверный ввод

14. I _____ work late yesterday.
Неверный ввод

15. Where _____ the car?
Неверный ввод

16. She was born in Canada. Where _____ you born?
Неверный ввод

17. Today I am in Kyiv but yesterday I _____ in London.
Неверный ввод

18. She _____ at school yesterday.
Неверный ввод

19. She _____ blue eyes.
Неверный ввод

20. Would you like _____ to the cinema tonight?
Неверный ввод

21. Look! John _____ his bicycle.
Неверный ввод

22. I _____ that film yet.
Неверный ввод

23. He _____ to Paris twice since 1980.
Неверный ввод

24. I think I _____ you at 10 o’clock.
Неверный ввод

25. Peter _____ drive a car.
Неверный ввод

26. You _____ drive on the left in Britain.
Неверный ввод

27. I promise I _____ you a new sweater.
Неверный ввод

28. Next Sunday _____ the museum.
Неверный ввод

29. You _____ speak English for this job.
Неверный ввод

30. I saw Ann when I _____ at the bus stop.
Неверный ввод

31. What _____ she _____ at 6.30 yesterday?
Неверный ввод

32. The chocolate _____ in Switzerland.
Неверный ввод

33. She _____ dance lessons for over a year.
Неверный ввод

34. When we _____ to the cinema, the film _____.
Неверный ввод

35. If you listen carefully, you _____.
Неверный ввод

36. If we had more money, we _____ a new car.
Неверный ввод

37. This is the house _____ belongs to my friend.
Неверный ввод

38. This is the boy _____ won the prize.
Неверный ввод

39. Usually I _____ in the office but this week I _____ at home.
Неверный ввод

40. We met when we _____ in France.
Неверный ввод

41. I knew that he _____ waiting for somebody.
Неверный ввод

42. They _____ the problem for hours.
Неверный ввод

43. As soon as she came in I knew I _____ her before.
Неверный ввод

44. Janet was out of breath because _____.
Неверный ввод

45. If you _____ me, I _____ in real trouble last year.
Неверный ввод

46. We have our car _____ once a week.
Неверный ввод

47. Now that they’ve settled down, they _____ have a party.
Неверный ввод

48. The chemist’s was open, so I _____ buy some medicine.
Неверный ввод

49. I’ve lost one of my gloves. I _____ it somewhere.
Неверный ввод

50. I wasn’t sure what _____.
Неверный ввод

51. David _____ to be the best player.
Неверный ввод

52. By this time tomorrow, they _____ in San Francisco.
Неверный ввод

53. When do you think you _____ painting the house?
Неверный ввод

54. The teacher wanted to know why _____ his homework last night.
Неверный ввод

55. They told _____ start work the following Monday.
Неверный ввод

56. They _____ here by now if the train had been on time.
Неверный ввод

57. We _____ a serious accident when you drove through that red light!
Неверный ввод

58. The neighbours _____ the noise of the party. It was terribly loud.
Неверный ввод

59. If I hadn't ignored my parents advice, I _____ a great musician.
Неверный ввод

60. I almost fell over a pile of books _____ on the carpet.
Неверный ввод

61. A book _____ by a 12-year-old girl has won a €2,500 award.
Неверный ввод

Capcha

ВГОРУ